Velkommen til grundejerforeningens hjemmeside

På trods af at forbuddet mod større forsamlinger er blevet lempet, ser vi os nødsaget til at aflyse Sankthansfesten på KIF’s baner.

Vi håber det bliver muligt at afholde festen til næste år.


For at undgå smittespredning af corona følger Kærby grundejerforening myndighedernes anvisninger.

Vi kender derfor ikke tidspunktet for hvornår vi kan mødes igen.

Orientering derfor her og på Facebook.


Lige lidt nyt fra Aalborg kommune – lokalplan for åbning af Østeråen

Emne: Dagsorden til By- og Landskabsudvalgets møde den 4. februar 2021

6.

Godkendelse af Lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé, Hjulmagervej, Kærby (2. forelæggelse)

Bilag til punkt 6

Forslag til lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé, Hjulmagervej, Kærby

Indsigelser i samlet pdf

Revideret Kortbilag 1

Revideret Kortbilag 2

Beslutning: Anbefales

Vi prøver at følge med i hvad der sker, så vi kender det endelig forløb.Vi medvirker til større klarhed over rettigheder og pligter for boligejere i Kærby.

Vi medvirker til lokalplanlægning af den fremtidige fritlægning af Østerå gennem godsbaneterrænnet.

Vi samarbejder med Skippersamrådet. OMA.

Vi vil til enhver tid tage henvendelser fra Kærbys borgere op, og vi tror på, at vi som organisation kan påvirke diverse instanser mere end den enkelte kan.

Ønsker du at blive medlem af Kærby Grundejerforening, kan det ske ved at indbetale kr. 60,00
Bankoverførelse til reg.nr. 7443 konto nr. 1205579 eller
Mobilepay til 73589, Kærby Grundejerforening
Husk at opgive navn og adresse..