Forbedring af asfaltbelægningen i Enggårdsgade

Ved kontakt til Aalborg kommune har Kærby Grundejerforening fået følgende oplysninger: Da regeringen tidligere på året fjernede kommunernes anlægsloft for 2020 for at støtte det private erhvervsliv under Corona-krisen, opstod muligheden for at sætte ekstra mange projekter i søen. Aalborg Kommune har i den forbindelse valgt at forbedre asfaltbelægningen på en række veje, herunder Enggårdsgade. Læs mere …

Generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 19 i Kærbyskolens aula er UDSAT

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 3a. Fremlæggelse af revideret regnskab fra Fundatsbestyrelsen 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) samt 2 suppleanter (1 år) På valg er Bestyrelsesmedlemmerne Benny Falk (genopstiller), Bastian Bæk (genopstiller) og Læs mere …

Arrangement om indbrudsforebyggelse og Nabohjælp 14. januar 2020

Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 19.00 afholder Kærby Grundejerforening et arrangement om indbrudsforebyggelse og Nabohjælp. Det sker på Kærbyskolen, Oluf Borchs Vej 2 i gymnastiksalen. Bo trygt forebyggelsesekspert Andreas Mylund har et oplæg/orientering på ca. 45 – 60 min. Der er en del, der allerede er med i Nabohjælp i Kærby, men jo flere Læs mere …

Generalforsamling med vinsmagning – onsdag den 27. marts

Indbydelse til generalforsamling med efterfølgende vinsmagning Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00 i Kærbyskolens aula Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til selve generalforsamlingen, men deltagelse i den efterfølgende vinsmagning kræver bindende tilmelding senest den 17. marts på mail: formanden@kærby-grundejerforening.dk SMS: til 41280323 eller ved at aflevere tilmeldingssnippen fra den omdelte flyer. Dagsorden Læs mere …

Indsigelse mod planforslag for Kærby Hvilehjem

  Kærby Grundejerforening vedtog på generalforsamlingen den 22. marts 2018 at indsende indsigelse mod en række forhold i forbindelse med de fremlagte planforslag. Der står i planforslagene at den nuværende bebyggelsesprocent er omtrent 80 – dette er ikke korrekt. Den nuværende bebyggelsesprocent er ca. 72 – heraf stammer ca. 22% fra den højtliggende kælder – Læs mere …

Lokalplan 3-1-104 vedrørende Kærby Hvilehjem

Lokalplan 3-1-104 kan muliggøre en omdannelse af det tidligere plejehjem, Kærby Hvilehjem, til almene boliger. Kærby Hvilehjem har været anvendt som plejehjem indtil 2015, og der ønskes nu etableret ca. 28 almene boliger fordelt på 3 etager. Eksisterende bygning rives ned og en ny bygning opføres på samme byggefelt.Se vedhæftede lokalplan http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5/… Har du kommentarer, Læs mere …

Lavt vandtryk i hanerne

Lavt vandtryk i hanerne Problemer med manglende vandtryk? Efter et opslag på facebook har vi taget kontakt til Aalborg Vandværk. Der arbejdes på sagen. Nye oplysninger kommer her. Vi har efterfølgende talt med Aalborg Vandforsyning, som har lovet at foretage trykmålinger forskellige steder. Vandforsyningen har dels fået opgivet veje, hvor der var problemer og dels Læs mere …

Støj

Bestyrelsen har fået henvendelser vedr. støjende haveredskaber. Det henstilles derved venligst, at ejeren af støjende maskiner viser størst muligt hensyn fx ang. tidspunkt for benyttelsen. Det henstilles også til at maskinerne indstilles til at fungere så støjsvagt som muligt. Grundejeren kan evt. overveje, om motorredskaber kan erstattes af elmaskiner ved udskifning. Ved konkrete problemer bedes Læs mere …

Stiforbindelsen Sønderbro over søområdet ved Gabriel og til Kærs Møllestien

Bestyrelsen har fået henvendelse vedr. stiforbindelsen fra Sønderbro over søområdet ved Gabriel og til Kærs Møllestien. Vi har henvendt os til Aalborg Kommune, som oplyser at der ikke er udarbejdet planer for området. Området omkring søen, og søen, tilhører Fl. Smidth. Aalborg Kommune har fået tilbudt at købe området, men afventer resultatet om evt. forurening Læs mere …