Trafiktælling i Kærby

To: claus-meyer@stofanet.dk Sent: Friday, September 23, 2016 11:54 AM Subject: SV: Kærby i Aalborg, henvendelse om trafikforhold, rykker for svar Hej Claus Jeg beklager meget den meget lange sagsbehandlingstid, og at der er sket interne kommunikationsfejl i forhold til at få udført trafiktællingen og hastighedsmålingen. Jeg har dog godt nyt i sagen. Tællingen er udført på Kærvangs Alle, Læs mere …

Vintervedligeholdelse af Kjærs Møllesti

Grundejerforeningen har flere gange henvendt sig til Aalborg Kommune for at få dem til at genoptage snerydningen af stien mellem Ved Viadukten og Godsbaneterrænet. Vi fik afslag grundet stiens dårlige bæreevne. Aalborg Kommune  mente ikke stien kunne bære en snerydningsmaskine. Efter henvendelse til rådmand Hans Henrik Henriksen vil Aalborg Kommune indkøbe en mindre traktor og Læs mere …

Kærby Bypark spørgeskema

Kærby By From: kærby bypark To: claus-meyer@stofanet.dk ; okk@stofanet.dk ; ole@spolen.dk Sent: Monday, September 28, 2015 3:13 PM Subject: Relationer til Kjærs Møllesø Kære Kærby Grundejerforening, I øjeblikket udarbejder vores projektgruppe ved Aalborg Universitet, en fremtidsplan for området omkring Kjærs Møllesø/Lergravssøen, for at sikre at de nærliggende omgivelser så som Kærby, ikke skal udsættes for Læs mere …

Stier langs Østerå

From: Anne Mette Ganner Bech   Sent: Monday, November 10, 2014 1:38 PM Subject: SV: Stier langs Østerå Til Claus Meyer Hermed bekræftelse på at vi har modtaget din mail – da det trækker ud med at få set på sagen. Vi vender tilbage når vi har en afklaring. Venlig hilsen Anne-Mette Bech Parkforvalter Park & Natur tlf. Læs mere …

Midlertidig adgang til Aalborg city

Sagen er afsluttet, da der nu er direkte adgang til Jyllandsgade over det tidligere godsbaneanlæg.   14. 9. 2014 Efter samtale med formanden for byggeriet er der nu etableret midlertidig adgang ad rampen. Der skulle være åbent indtil asfaltlægningen af Kielersvej.    Mail fra By- og Landskabsforvaltningen   Subject: SV: midlertidig adgang til Aalborg City Date: Læs mere …