Stier langs Østerå

 
Sent: Monday, November 10, 2014 1:38 PM
Subject: SV: Stier langs Østerå

Til Claus Meyer

Hermed bekræftelse på at vi har modtaget din mail – da det trækker ud med at få set på sagen.

Vi vender tilbage når vi har en afklaring.

Venlig hilsen

Anne-Mette Bech

Parkforvalter

Park & Natur

tlf. 99312264

E-mail: AnneMette.Bech@aalborg.dk

 

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Park og Natur
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2257
www.aalborg.dk
Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med mindre det sker som sikker kommunikation – f.eks. med Digital Post. På www.aalborg.dk kan du læse om Digital Post.

Aalborg Kommune Aalborg, d.7 Okt.2014
Teknik og miljø

Sti langs Østerå

Det er nu noget tid siden, stien fra Ny Kærvej til Over Kæret er blevet renoveret.
Vi kan desværre konstatere, at stien ikke er tilstrækkelig bred til at sikre en forsvarlig benyttelse.
Grunden til miseren er, at der ved renoveringen blev lagt grus ovenpå stien uden først at planere. Herved er der opstået en skrå kant, som er til fare for gående og cyklister, som har svært ved at passere hinanden uden at komme ud i rabatten.
Den øgede benyttelse af knallerter og Mountain Bikes forværrer situationen.
Ved et møde med Aalborg Kommune – ved John Bo Nielsen – blev problemet diskuteret, og man mente godt, at stien kunne udvides 1⁄2 meter, hvilket vil gøre en stor forskel for benyttelsen.
Vi har ikke tidligere nævnt stien nord for Ny Kærvej, som jo er cykelsti nr. 3 på Hærvejen. Strækningen fra Gabriel A/S og til Materielgården består af to dybe spor, hvor opfyldet efterhånden er ved at være synligt, og stien er delvist overgroet. Mellem den gamle jernbanebro og Gabriel er sporet ikke mere end 30 cm bred.
Med status som en del af Hærvejen synes vi ikke, at forholdene er velegnede til flere former for færdsel. Vi ønsker derfor at forholdene gennemgås og stien renoveres til glæde for brugerne.
Såfremt der ønskes grundigere oplysninger, står vi gerne til rådighed og deltager gerne i  en evt. besigtigelse.

Med venlig hilsen
f. Kærby Grundejerforening
Formand
Claus H. Meyer
Spolen 6A
9000 Aalborg