Vintervedligeholdelse af Kjærs Møllesti

Grundejerforeningen har flere gange henvendt sig til Aalborg Kommune for at få dem til at genoptage snerydningen af stien mellem Ved Viadukten og Godsbaneterrænet. Vi fik afslag grundet stiens dårlige bæreevne. Aalborg Kommune  mente ikke stien kunne bære en snerydningsmaskine.
Efter henvendelse til rådmand Hans Henrik Henriksen vil Aalborg Kommune indkøbe en mindre traktor og rydde stien for sne.

Mail sendt til grundejerforeningen 11. matrs 2016
Til Claus Meyer
Tak for din mail til Rådmand Hans Henrik Henriksen. Din henvendelse besvares af vintertjenesten i Aalborg Kommune.
Vintertjenesten har gennemgået sagen og i den forbindelse, kan vi oplyse at Kjærs Møllestien fremadrettet vil blive vintervedligeholdt fra Hjulmagervej til og med bommen ved Viadukten (Ny Kærvej).
Ovenstående kræver ny skilteplan og godkendelse af vej og politimyndighed.
Derfor kan igangsættelse af vinterbekæmpelsen på denne del af stien først  igangsættes fra efteråret 2016 (vintersæonen 2016/2017).
Der vil blive indkøbt en mindre traktor der indsættes på strækningen, hvilket vi  mener er forsvarligt, set i forhold til bæreevnen på denne del af stien.
Drift og anlæg, BLF
By- og Landskabsforvaltningen
Hattemagervej 20 – 22
9000 Aalborg