Støj

Bestyrelsen har fået henvendelser vedr. støjende haveredskaber.

Det henstilles derved venligst, at ejeren af støjende maskiner viser størst muligt hensyn fx ang. tidspunkt for benyttelsen. Det henstilles også til at maskinerne indstilles til at fungere så støjsvagt som muligt.

Grundejeren kan evt. overveje, om motorredskaber kan erstattes af elmaskiner ved udskifning.

Ved konkrete problemer bedes I selv henvende jer til naboen. Bedst i et stille øjeblik !

Ved tilbagevende og uløselige problemer kan I henvende jer til bestyrelsen, som gerne vil medvirke til en mindelig løsning, så vi kan bibeholde det gode naboskab i Kærby.