Lavt vandtryk i hanerne

Lavt vandtryk i hanerne

Problemer med manglende vandtryk?
Efter et opslag på facebook har vi taget kontakt til Aalborg Vandværk.
Der arbejdes på sagen. Nye oplysninger kommer her.

Vi har efterfølgende talt med Aalborg Vandforsyning, som har lovet at foretage trykmålinger forskellige steder. Vandforsyningen har dels fået opgivet veje, hvor der var problemer og dels tre specifikke adresser, hvor der tilsyneladende var flere, som boede tæt sammen, som havde problemer.

Aalborg Vandforsyning har nu været ude og foretage prøver både ved enkelte huse og ved veje.

Konklusion:

Der er ikke problemer TIL GRÆNSEN FOR AALBORG VANDFORSYNINGS FREMFØRING nogen af de målte steder. Aalborg Vandforsyning meddeler derfor, at problemerne med meget stor sandsynlighed skyldes fejl i vandledningerne inde i husene. Og det er altså ikke vandforsyningens ansvar.

Hvis du stadig synes, du har problemer, som ikke løses ved henvendelse til et VVS-firma vil vandforsyningen gerne bistå!

Ellers må du kontakte bestyrelsen – Ole Fastrup.

Bestyrelsen betragter sagen som afsluttet.