Kærby Bypark spørgeskema

Kærby By

Sent: Monday, September 28, 2015 3:13 PM
Subject: Relationer til Kjærs Møllesø

Kære Kærby Grundejerforening,

I øjeblikket udarbejder vores projektgruppe ved Aalborg Universitet, en fremtidsplan for området omkring Kjærs Møllesø/Lergravssøen, for at sikre at de nærliggende omgivelser så som Kærby, ikke skal udsættes for fremtidige oversvømmelser.

Dertil er vi interesserede i at høre med lokale og brugere af området, hvad de har af synspunkter til stedet. Derfor har vi kreeret et mindre spørgeskema der tager under 5 minutter at besvare, som vi håber at I og jeres medlemmer vil være behjælpelige med at svare på.

Spørgeskemaet er udført via Google og kan findes på følgende adresse:

https://docs.google.com/forms/d/1HXQtXrcPDpn6OjshvhV6EeYwR-LYk6cDut7NUgy2tmA/viewform?usp=send_form

Vi ser frem til at se jeres svar, der vil være til stor gavn for vores videre arbejde med projektet.

De bedste hilsner,

Projektgruppen – Kærby Bypark

www.facebook.com/kaerbybypark