Skal Kærby Hvilehjem være udslusningscenter for flygtninge?

Kærby hvilehjem vil være udfaset som hvilehjem 1 Maj, der skal så laves små ændringer i de 28 værelser, og der skal flytte flygtninge ind i fra Juni måned.
Værelserne vil blive løbende besat.
Bygningerne skal ombygges til andet formål, og det skal gå igang i løbet af 2016.
Der bliver afholdt orienteringsmøde vedrørende flygtninge på Kærby Hvilehjem,
Onsdag d. 22. April. På University College, Hobrovej 85 i lokale C26
Det sker i forbindelse med Skipper Samrådets generalforsamling, der foregår fra kl. 19-20. Fra kl. 20-21 er der orientering vedrørende flygtningene, med følgende dagsorden:
Aalborg Kommune ønsker på mødet at orientere om:
  • Aalborg Kommunes modtagelse af flygtninge
  • Opgaven omkring at finde boliger til flygtninge
  • Projekt Lokalsamfundet Bygger Bro (samarbejde mellem kommunen og frivillige)
Følgende vil deltage og besvare spørgsmål fra borgerne ift. ovenstående:
  • Rådmand Mai-Britt Iversen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltning
  • Rådmand Hans Henrik Henriksen, By- og Landskabsforvaltningen
  • Ledere fra forvaltningerne

Du kan læse mere i det efterfølgende og på den fine Facebook guppe  “Kærby-et dejligt sted at være“, hvor der er flere indlæg.

 

Korrespondance vedrørende Kærby Hvilehjem. 


Fra: Inger Tvorup [mailto:ingertvorup@gmail.com]
Sendt: 26. marts 2015 10:09
Til: Gurli Fuglsang Joensen
Emne: SV: Vedr. Kærby Hvilehjem
Kære Gurli
Tak for informationen.
Vi vil gerne have arrangeret et orienteringmøde snarest, men helst ikke i forbindelse med vores generalforsamling.
Vi foreslår onsdag d. 15/4. Er det muligt for jer? – Hvis ikke, vil I så komme med alternative forslag.
Jeg har forlods talt med servicechefen på UCN og har lovning på lokaler til formålet hos dem.
Med venlig hilsen
Inger Tvorup
Skipper Samrådet.

Sendt: 25 March 2015 12:42
Til: Inger Tvorup; claus-meyer@stofanet.dk
Emne: SV: Vedr. Kærby Hvilehjem

Kære Inger og Claus

I mandags behandlede Magistraten igen spørgsmålet om brug af Kærby Hvilehjem til flygtninge, og nu er det helt fastlagt. Samtidig kan jeg se, at det er kommet ”ud i offentligheden” gennem Nordjyske, hvor vores borgmester udtaler sig:

http://www.nordjyske.dk/nyheder/flygtninge-rykker-ind-paa-plejehjem/42739cd3-7cf3-419d-a7f8-0ec2fc839d49/112/1513re

Vi vil meget gerne have arrangeret et orienteringsmøde. Jeg kan se, at Skipper Samrådet har generalforsamling d. 22. april. Ville det være hensigtsmæssigt, at slå de to ting sammen?

Hvis I kan afklare dette, så lad os tales sammen i morgen om det nærmere indhold. Jeg vil meget gerne mødes med jer to og evt. andre fra grundejerforeningen og samrådet snarest for at planlægge detaljerne.

Der vil være nøgleledere fra forvaltningerne, der deltager. Invitationen til orienteringsmødet vil også blive sendt ud til hele byrådet.

Venlig hilsen

Gurli Joensen

Konsulent


Fra: Gurli Fuglsang Joensen [mailto:gfj-jobcenter@aalborg.dk]

Sendt: 18 March 2015 14:53
Til: Inger Tvorup
Cc: okk@stofanet.dk; claus-meyer@stofanet.dk
Emne: Vedr. Kærby Hvilehjem
Kære Inger og Jens
Tak for jeres henvendelse. Hvor er det dejligt, at der er et aktivt samråd, som engagerer sig i lokalområdet og arbejder for at skabe gode rammer for hverdagslivet for borgerne.
Vi modtager i øjeblikket et stort antal flygtninge i Aalborg Kommune – ca. 50 personer om måneden. I den forbindelse har det været en stor udfordring at finde tilstrækkeligt med permanente boliger, hvilket vi som kommune er lovgivningsmæssigt forpligtiget til. Der har derfor været kigget på en række forskellige bygninger/lejemål, der vil kunne fungere som midlertidige boliger til flygtninge, og herunder har Kærby Hvilehjem også været drøftet.
I vil snarest mulig få besked om de endelig planer. Uanset om og hvornår der evt. skal flytte flygtninge ind på Kærby Hvilehjem vil det kun kunne blive i en midlertidig periode pga. planerne om ombygning af stedet.
Der er fortsat forskellige ting, der skal afklares. Jeg kan give jer nærmere informationer i løbet af næste uge.
Med ønsket om en god dag!
Venlig hilsen
Gurli Joensen
Konsulent
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg
Tlf: 99 31 25 34
E-mail: gfj-fb@aalborg.dk


From: Inger Tvorup
Sent: Tuesday, March 17, 2015 5:19
PM Subject: VS: Power Point fra temamødet
Kære Gurli F. Joensen
Tak for informativt møde I slutningen af 2014.
Det forlyder, at der nu er overvejelser om at huse flygtninge i Kærby Hvilehjem.
Har det rygte noget på sig?
Hvis det har, vil Kærby Grundejerforening og Skipper Samrådet gerne, om vi kunne få nærmere informationer på et borgermøde.
Venlig hilsen Inger Tvorup                            Jens Neustrup Simonsen
Formand                                                     Næstformand
Hobrovej 63 9000 Aalborg                            Hobrovej 73 9000 Aalborg
Web: www.skippersamraadet.dk
Facebook: Skipper samrådet
Skipper Samrådet, der repræsenterer et område med ca. 10.000 indbyggere, ser det som sin vigtigste opgave at sikre fortsat udvikling af kvarteret omkring Skipperen, så det altid er et af Aalborgs mest attraktive bosætningsområde for både unge og ældre, ligesom det er samrådets ønske at samle hele områdets identitet omkring Skipperen.

Fra: Peter Pindstrup [mailto:peter.pindstrup@aalborg.dk]

Sendt: 04 December 2014 09:06

Til: Skipper Samrådet, Inger Tvorup;

Kære alle Tak for sidst. Hermed er et link til samrådenes hjemmeside, hvor power point præsentationen findes. http://www.aalborg.dk/politik/udvalg,-raad-og-naevn/raad/samraad

Samtidigt er der vedlagt et brev vedr. modtagelse af flygtningen.

Med venlig hilsen

Peter Pindstrup

Konsulent Cand.Scient.Adm

Sundheds- og Kulturforvaltningen Rantzausgade 4,

9000 Aalborg

Tlf.: 99 31 19 46

Mail: peter.pindstrup@aalborg.dk

Følg os på: Følg vores arrangementer og begivenheder på facebook