Midlertidig adgang til Aalborg city

Sagen er afsluttet, da der nu er direkte adgang til Jyllandsgade over det tidligere godsbaneanlæg.

 

14. 9. 2014
Efter samtale med formanden for byggeriet er der nu etableret midlertidig adgang ad rampen. Der skulle være åbent indtil asfaltlægningen af Kielersvej. 

 

Mail fra By- og Landskabsforvaltningen

 

Subject: SV: midlertidig adgang til Aalborg City
Date: Wed, 3 Sep 2014 08:23:09 +0200

Hej Ole

 

Tilkørselsrampen til Østre Alle er lukket pga. vejarbejdet omkring udvidelsen af Kielersvej. Det er imidlertid aftalt med bygherren, at det genåbnes en passage for cyklister og gående på onsdag i næste uge.

 

Forbindelsen over godsbanearealet er ligeledes lukket pga. anlægsarbejder. Så snart belægningsarbejderne omkring det ny parkeringshus er udført, etableres der en midlertidig cykelstiforbindelse frem til området mod nord. Herefter bliver der igen direkte forbindelse til bl.a. busterminalen.

 

Med venlig hilsen

Jakob Risager
Landinspektør
Aalborg Kommune

By- og Landskabsforvaltningen

Trafik & Veje

Mail fra By og Landskabsforvaltningen

Hej Ole,

Vi får kigget på det og melder tilbage.

Venlig Hilsen

Karen Luise W. Høgsbro, Landskabsarkitekt

Aalborg Kommune

By- og Landskabsforvaltningen

Park & Natur

 

Mail sendt til By og Landskabsforvaltningen

Sendt: 14. august 2014 10:34
Til: Karin Hvid Højlund; Karen Luise Winther Høgsbro; Claus Meyer
Emne: midlertidig adgang til Aalborg City

Hej Karen og Karin
Kærby Grundejerforening har modtaget nedenstående. Er det noget, I vil se på?

“Vi er en del borgere her i Kærby. der ofte cykler indtil midtbyen. Inden byggeriet startede på banearealet var der en sti direkte til busterminalen, men den er spærret pga byggeri.
Nu har Aalborg Kommune ligeledes spærret “tilkørselsrampen” for cykler og gående op til Østre Alle til engang medio oktober.
Cykelstien / Kanalstien er jo forbundet med cykelstier i Østerådalen og dermed langt ude fra Skalborg. Var det en ide at Kærby Grundejerforeningen tog kontakt til Aalborg Kommune for at få åbnet en anden passage over eller under Østre Alle, så længe tilkørselsrampen er spærret?

Venlig hilsen  Kurt Paasch, Asylvej 15″”

Venlig hilsen

Ole Fastrup
Sekretær i Kærby Grundejerforening