Generalforsamling med vinsmagning – onsdag den 27. marts

Indbydelse til generalforsamling med efterfølgende vinsmagning

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00 i Kærbyskolens aula

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til selve generalforsamlingen, men deltagelse i den efterfølgende vinsmagning kræver bindende tilmelding senest den 17. marts på

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
3a. Fremlæggelse af revideret regnskab fra Fundatsbestyrelsen
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
2 bestyrelsesmedlemmer (2 år) samt 2 suppleanter (1 år)
6. Valg af medlemmer til Fundatsbestyrelsen
2 bestyrelsesmedlem (2 år) og 2 suppleanter (1 år)
7. Valg af revisor (2 år)
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
9. Fastsættelse af bidrag til fundats for det kommende år
10. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingen – dvs. den 20. marts 2019.

Flyer_omdeling_Kærby_feb19_dato_rettet