Forbedring af asfaltbelægningen i Enggårdsgade

Ved kontakt til Aalborg kommune har Kærby Grundejerforening fået følgende oplysninger:

Da regeringen tidligere på året fjernede kommunernes anlægsloft for 2020 for at støtte det private erhvervsliv under Corona-krisen, opstod muligheden for at sætte ekstra mange projekter i søen.

Aalborg Kommune har i den forbindelse valgt at forbedre asfaltbelægningen på en række veje, herunder Enggårdsgade.

Det har samtidig givet mulighed for at rydde lidt op i vejens indretning, så vi på én gang fastholder fartdæmpningen men samtidig gør det lidt lettere at få afviklet trafikken.

Vi har derfor valgt at fjerne de gamle heller, der mange steder har indsnævret vejen til ét spor – ikke mindst fordi trafikmængden i gaden er faktisk højere end det anbefalede ved sådanne indsnævringer.

Samtidig var flere af indsnævringer indrettet, så de tvang cyklisterne ud foran bilerne.

Vi har dog valgt at fastholde hellen ved skolen, så den kan fungere som fartdæmper og støttepunkt for børn, der krydser vejen.

Det er desuden nødvendigt at fjerne bump i forbindelse med nyt asfaltarbejde og anlægge dem på ny bagefter – både fordi de gamle efterhånden var blevet noget slidt og for at sikre, at de stadig har den rigtige effekt.

Der ændres altså ikke på fartdæmpningen eller hastighedsgrænsen i gaden.