Udlån af effekter

Stiger m.m. er flyttet til Væverensvej 17 og er gratis for medlemmer af Kærby
grundejerforening.
Mosteri koster stadig et mindre beløb.
Derudover har vi fået penge fra Nordea fonden til indkøb af 20 borde/ bænke sæt
som opbevares i en lukket trailer med logoer på. Reklamelogoer genererer
beløbet som traileren koster så denne ikke koster foreningen noget.
Pris for leje af borde/ bænkesæt fastsættes når vi har dem fysisk.