Udlån

Medlemmer af Kærby Grundejerforening kan låne forenings Stiger, flagstænger, kloakrenser etc. og leje et MosteriForeningens medlemmer kan udleje værktøj og lignende gennem siden Privat udlejning.

BEMÆRK: Kærby Grundejerforening pådrager sig intet ansvar for dette! Vi lægger kun server til.

Kontakt sker direkte mellem udlejer og lejer.

Hvis du ønsker at annoncere noget på denne side, skal du kontakte Ole Fastrup. Han vil derefter sørge for, at det kommer på hjemmesiden. Send en mail til ole@spolen.dk med følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Email
  • Hvad du ønsker at udleje
  • Pris pr. tidsenhed

Ejeren af værktøjet er i sin fulde ret til at nægte udlejning – uden begrundelse!