Jubilæumsfond

Fondens formål er at støtte trivselsmæssige aktiviteter blandt børn og unge i Kærby f.eks. spejderarbejde, idrætsarbejde og andre upolitiske ungdomsaktiviteter.

Fondens indtægter består af renter og udbytte af fondens grundkapital samt andre løbende ydelser, som måtte tilfalde fonden.

Udbetaling af fondens midler finder sted efter ansøgning til fondsbestyrelsens formand inden hvert års 20. maj. Ansøgningsfristen er 1. maj.

Der udbetales kun én gang pr. ansøger pr. år.

Årsregnskabet fremlægges på Grundejerforeningens generalforsamling.

Du kan læse videre i vedtægterne.